Granselelunds Gård

Granselelunds Gård

Mjölkgård

Vi har kor och producerar mjölk men säljer också kött ibland.

Umgransele 240, 921 91 Lycksele  |  070-629 58 04

 Facebook

Granselelunds Gård