Rusksele Rökeri

Rusksele Rökeri

Rökta produkter

Rusksele Rökeri förädlar inlandets köttråvaror genom bla styckning, rökning, malning och paketering.

Vindelälvsvägen 45A, 921 94 Rusksele  |  0950-54 11 50

Hemsida   Facebook

Rusksele Rökeri