Inlandsmat fortsätter utveckla webbsidan

Föreningen Inlandsmat driver ett projekt som hjälper oss utveckla tillgängligheten för våra produkter. Syftet är att det ska bli enklare att hitta, köpa och få tag på Inlandsmats varor. Mer information kommer här på webbsidan. Projektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.

Under 2018 fortsätter också arbetet med att öka utbudet av lokalt producerade varor, både direkt genom våra medlemsföretag, i våra gårdsbutiker och hos större butiker och restauranger.

Hjälp oss gärna med utvecklingen genom att skicka e-post med frågor och tips!