Albertina Gård

Albertina Gård

Nötkött

Albertina Gård är ett mindre lantbruksföretag i Östra Fårträsk utanför Malå. På gården föder vi upp ungtjurar av mjölkras. Tjurkalvarna köper vi in från en närbelägen mjölkgård. Uppfödningen baseras på egenproducerat vallfoder som vi odlar på våra åkrar i gårdens närhet. Tjurarna hålls lösgående i lösdriftstall och har under uppfödningen även tillgång till utevistelse i ett naturbeteshägn. På gården finns en Gårdsbutik där vi säljer köttet från våra djur. Vi säljer även kött till utvalda restauranger i området.

Östra Fårträsk 5, 939 95 Malå  |  070-6222037

 Facebook

Albertina Gård