Albertina Gård

Albertina Gård

Nötkött

Albertina Gård är ett mindre lantbruksföretag i Östra Fårträsk utanför Malå. På gården föder vi upp ungtjurar av mjölkras. Tjurkalvarna köper vi in från några mjölkgårdar i närområdet. Uppfödningen baseras på egenproducerat vallfoder som vi odlar på våra åkrar i gårdens närhet. Tjurarna hålls lösgående i lösdriftstall och har under uppfödningen även tillgång till utevistelse i ett naturbeteshägn. På gården finns en Gårdsbutik där vi säljer köttet från våra djur. Vi säljer även kött till utvalda restauranger i området.

Östra Fårträsk 5, 939 95 Malå  |  070-622 2037

 Facebook

Albertina Gård