Öjeryds Lantbruk

Öjeryds Lantbruk

Mjölkgård

Modern mjölkproduktion och viss försäljning av nötkött.

Sandsjö 171, 924 92 Blattnicksele  |  070-673 9725

 Facebook

Öjeryds Lantbruk